Zagrożenia płynące z używania wody z azotanami

Woda z wysoką zawartością azotanów może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Mogą pochodzić z różnych źródeł, w tym z zanieczyszczeń rolniczych, a także ze źródeł naturalnych. Przyswajanie dużych ilości azotanów przez organizm ludzki może prowadzić do wymiotów, bólów brzucha, biegunko, a także do poważnych powikłań zdrowotnych.

 • Azotany są zanieczyszczeniem wody, które może wpływać negatywnie na jakość wody i zdrowie ludzi
 • Azotany mogą być przyczyną eutrofizacji, co prowadzi do wzrostu ilości glonów i innych organizmów, co z kolei może prowadzić do zwiększenia ilości toksyn w wodzie.
 • Azotany mogą być przekształcane w nitrozoaminy, które są związkami rakotwórczymi.

Pozbądź się tego problemu z wodą

Czy wiesz

Jak pozbyć się azotanów z wody?

Istnieje kilka metod usuwania azotanów z wody, oto niektóre z nich. Wybór metody usuwania azotanów z wody zależy od poziomu zanieczyszczenia, dostępności i kosztu stosowania danej metody.

Według polskich norm, maksymalna dopuszczalna zawartość azotanów w wodzie pitnej wynosi 50 mg/l (miligramów na litr). Jednak zaleca się, aby zawartość azotanów nie przekraczała 25 mg/l, ponieważ azotany mogą wpływać negatywnie na zdrowie człowieka.

 • Usuwanie za pomocą jonowymiennej żywicy – Metoda ta polega na przepuszczaniu wody przez kolumnę z jonowymienną żywicą, która wiąże azotany i usuwa je z wody.
 • Odwrócona osmoza – To proces oczyszczania wody, w którym woda pod ciśnieniem przepływa przez membrany, które zatrzymują azotany.
 • Nanofiltracja – Ta metoda opiera się na przepuszczaniu wody przez membrany, które zatrzymują zanieczyszczenia, w tym azotany.
 • Oczyszczanie za pomocą UV – Promienie UV są stosowane do niszczenia azotanów w wodzie.

Skąd się biorą azotany w wodzie?

Azotany mogą pojawić się w wodzie z różnych źródeł. Niektóre z najczęstszych przyczyn to:

 1. Używanie nawozów azotowych w rolnictwie – Azotany mogą przedostać się do wód gruntowych lub powierzchniowych, jeśli stosowane są w nadmiarze.
 2. Niedostateczne oczyszczanie ścieków – Zanieczyszczone ścieki z zawartością azotanów, jeśli nie są odpowiednio oczyszczone, mogą przedostać się do wód powierzchniowych lub gruntowych.
 3. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego – Azotany mogą występować naturalnie w glebie, a następnie przedostać się do wód gruntowych lub powierzchniowych.
 4. Zanieczyszczenie wody przez przemysł – Niektóre rodzaje przemysłu, takie jak produkcja nawozów i substancji chemicznych, mogą wprowadzać azotany do wód powierzchniowych lub gruntowych.
 5. Długi czas przepływu wody – Długi czas przepływu wody w rurach lub instalacjach wodnych może prowadzić do rozkładu substancji organicznych, co z kolei prowadzi do powstania azotanów.

W związku z tym ważne jest regularne monitorowanie jakości wody pitnej i stosowanie odpowiednich metod usuwania azotanów, jeśli ich poziom przekracza dopuszczalne normy.

Sprawdzone rozwiązania

Pomagamy w doborze odpowiedniej technologii i urządzeń do uzdatniania wody

Naszym celem jest zapewnienie klientom najwyższej jakości rozwiązania, które będą odpowiadały ich indywidualnym potrzebom i budżetowi.

Nasze doradztwo obejmuje zarówno dobór urządzenia do uzdatniania wody pitnej w domu, jak i do przemysłowych procesów produkcyjnych.

Współpracujemy z renomowanymi producentami i dostawcami, aby zapewnić naszym klientom dostęp do najnowszych technologii i najlepszych produktów na rynku.

Miejscowości w których działamy: