Twarda woda

Może powodować zatykanie rur, obniża wytrzymałość urządzeń grzewczych i AGD. Skutkuje obniżoną wydajnością, większym zużyciem energii i kosztami napraw. Negatywnie wpływa na skórę, włosy i ubrania.

Osad w wodzie

Nagromadzenie minerałów, takich jak wapń i magnez, może prowadzić do blokowania rur, uszkodzeń w instalacjach wodnych i urządzeniach, a także utrudniać korzystanie z wody w codziennym życiu.

Żelazo w wodzie

Nadmiar może prowadzić do nieprzyjemnego smaku i zapachu wody, zabarwienia ubrań i powierzchni, a także zatykania rur i uszkodzenia systemów wodnych oraz urządzeń domowych.

Azotany w wodzie

Wysokie stężenie może zanieczyszczać wodę pitną, stwarzając zagrożenie dla zdrowia domowników, szczególnie niemowląt i małych dzieci, oraz wpływać na jakość wody używanej do gotowania i mycia.

Bakterie w wodzie

Obecność może prowadzić do zanieczyszczenia wody pitnej, stwarzając zagrożenie dla zdrowia domowników przez możliwość wywołania chorób oraz negatywnie wpływając na jakość wody.

Brudna woda

Może prowadzić do zagrożeń dla zdrowia domowników, uszkodzenia instalacji wodnych oraz urządzeń domowych, a także utrudniać korzystanie z wody w codziennych czynnościach.

Jon amonowy w wodzie

Jego obecność może wskazywać na zanieczyszczenie wody przez ścieki, stwarzając zagrożenie dla zdrowia domowników i negatywnie wpływając na jakość wody używanej do picia, gotowania oraz mycia.

Mangan w wodzie

Nadmiar może powodować nieprzyjemny smak i zapach wody, plamy na ubraniach i powierzchniach, a także uszkodzenia rur, systemów wodnych oraz urządzeń domowych przez osadzanie się jego związków.

Nieprzyjemny zapach wody

Wynika z zanieczyszczeń, takich jak siarkowodór, bakterie czy resztki organiczne, wpływając negatywnie na komfort korzystania z wody oraz wskazując na potencjalne zagrożenia dla zdrowia.

Skażona woda

Może stanowić zagrożenie dla zdrowia domowników z powodu obecności zanieczyszczeń, takich jak bakterie, chemikalia czy metale ciężkie, oraz negatywnie wpływać na jakość wody używanej w codziennych czynnościach.

Śmierdząca woda z kranu

Nieprzyjemny zapach może wynikać z zanieczyszczeń, takich jak siarkowodór, bakterie czy związki organiczne, wpływając negatywnie na komfort korzystania z wody oraz wskazując na możliwe zagrożenia dla zdrowia.